pictures - crop small

Добре известно е, че преводът не се свежда само до избора на думи. 

Правилният превод на текст изисква специализирани, задълбочени познания и опит. Информацията трябва да бъде представена по начин, създаващ усещането, че текстът е първоначално съставен, а не преведен на съответния език. За целта се изисква не само отлично познаване на езика, от който ще се превежда, но и премоделиране и адаптиране на съдържанието към езика, на който ще се превежда. Дружество "Преводи Омега" е специализирано в преводи от и на гръцки и български език. Преводачите ни притежават над 10-годишен опит. Ние Ви предлагаме качествен превод на разумни цени.